За нас

Защо започнахме да издаваме книги и как го правим?

Внимателно избираме книгата, която да издадем → Публикуваме я → Вие читателите избирате и прочитате книгата → Променяте се и променяте света около нас. 

Ние се интересуваме какво ще направите и измените, след като прочетете книга, издадена от нас. Затова не ни е все едно какво четете вие и много внимателно избираме хората, които участват в процеса на създаване на книгата - преводач, редактор, дизайнер, печатар, консултант. Всички те са личности. А свързващите думи са заедно и любов - екип, който създава и хора, четящи с любов. 

Да издаваме книги в България, за които вярваме, че са способни да помогнат на читателите да променят и подобрят своя живот и страната ни - това е нашата цел.

Защото, ако дори и най-гениалната мисъл остане скрита и не е споделена, тя няма да промени нищо.   

Всяка една покупка на наша книга ни помага да създаваме още по-съвършени книги. 

Ние сме невероятно щастливи, че имаме читатели като вас. Пишете ни и споделяйте вашите идеи.


„Премиум букс“ ЕООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
На 17.07.2020 г. „Премиум букс“ ЕООД подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073-4674-C01 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.   
Периодът на изпълнение на проекта е 3 месеца до 17.10.2020 г.
Проектът е на стойност 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране, чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. 

Дата на публикуване: 18.07.2020 г.